00:00 - 26. april 2019

Forhistorisk gigant funnet i skuff

Hyaenodonten gikk nordover – og døde ut. 

Utdødd uhyre: Hyaenodonten var Afrikas første kjøttspisende pattedyr, før den gikk nordover til Eurasia og forsvant. Foto: Album / Florilegius / NTB Scanpix

Man trenger ikke alltid reise på dramatiske ekspedisjoner for å gjøre store, nye oppdagelser. Noen ganger holder det å ta seg en tur på museum. Et par paleontologer fra Ohio University oppdaget, nærmest ved en tilfeldighet, et gigantisk kjøttetende pattedyr, større enn noen av dagens kattedyr i en skuff i Nairobi National Museum i Kenya. Dyret var større enn en isbjørn og hadde en hodeskalle på størrelse med et neshorns. Det gjenoppdagede fossilet fikk det vitenskapelige navnet Simbakubwa kutokaafrika. Denne arten var så annerledes enn alt annet som er kjent fra før at forskerne konkluderte med at den representerte en egen slekt. Slektsnavnet Simbakubwa er satt sammen av «simba» og «kubwa», som betyr henholdsvis «løve» og «stor» på Swahili. Artsnavnet kutokaafrika betyr «fra Afrika»;
funnet ble gjort for flere tiår siden i Kenya.

I Øst-Afrika er det gjort mange funn av tidlige hominider, altså våre eldre slektninger, og det var under leting etter slike fossiler at Simbakubwa ble gravet frem. Men da innså man ikke hva man hadde funnet, og fossilet ble lagt i en skuff på Nairobi National Museum og glemt bort helt til Borths og Stevens fra Ohio University nylig gjenoppdaget det. Etter å ha studert tenner og deler av hodeskallen fant de ut at dette var et kattedyr som ikke er i nær slekt med dagens kattedyr, men representerer en egen gruppe Hyaenodonter («hyenetenner») som alle er utdødd. Hyaenodonter var topp-predatorer og det første kjøttetende pattedyr i Afrika.

Man vet ikke sikkert hvorfor Hyaenodontene døde ut, men man vet at det var sammenfallende med at det globale klimaet raskt ble tørrere og de store, globale økosystemene endret seg. Skogene forsvant og ble til åpne savanner og sletteland med lange tørkeperioder. Vi vet at store klimaendringer har dramatiske konsekvenser for mennesker, dyr og planter. Dyr og planter har vært gjennom dette før. Dagens arter er en sammensetning av de artene som har overlevd de store klimaendringene og klart å tilpasse seg. Tomme nisjer gir rom for nye arter. Forskerne som beskrev dette nye, gigantiske kattedyret sammenligner funnet med å få et vindu til fortiden, og noe som gir muligheter til å forstå mer om hvilke arter som raskt klarer å tilpasse seg nye forhold og de som ikke gjør det. Ved å studere tenner vet de hva dyrene spiste, og ved å se på størrelse og ganglag vet de mye om hva slags terreng dyrene var tilpasset til. Ved å sammenligne dette med endringer av klima ser man hva slags grupper som har suksess – i motsetning til dem som dør ut.

Annonse