Annonse
10:06 - 15. april 2019

Det radikale leave

The Guardians økonomiredaktør Larry Elliott mener farene ved brexit uten avtale er overdrevet.

Larry Elliott, økonomiredaktør og kommentator i The Guardian advarer: Tollunion med EU er det siste britene trenger. Foto: Dan Kitwood/Getty Images Dan Kitwood/Getty Images
Annonse

Denne uken dimitterte statsminister Theresa May 6000 byråkrater som jobbet med planer for hvordan britene skulle håndtere det å forlate EU uten noen avtale. EU lar britene utsette brexit til oktober hvis de ønsker. Akkurat hva britene ønsker forsøker May og Labour-leder Jeremy Corbyn i skrivende stund å bli enige om. Corbyn bruker forhandlingene til å få gjennomslag for at britene skal ha et tettere forhold til EU, gjennom en tollunion.

Larry Elliott, økonomiredaktør og kommentator i The Guardian advarer: Tollunion med EU er det siste britene trenger.

– Jeg ser ikke poenget med å forlate EU og bli i det indre marked. Det er den verste posisjonen. Utenfor er vi frie til å lage våre egen industripolitikk og inngå våre egne handelsavtaler med land med høyere økonomisk vekst enn den du finner i EU.

Annonse