00:00 - 15. mars 2019

Vy? Kampen står om annet enn navnet

NSB-entusiastene må bli med på kampen for å få sydd jernbanen sammen igjen, håper Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Et lokomotiv i seg selv: Grethe Thorsen var på styremøtet hvor Vy ble vedtatt som NSBs nye navn, men nøyde seg med en protokolltilførsel. Thorsen er forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund. Lokførerne vurderte å skifte navn til Lokomotivførerforbundet, men har så langt ikke funnet det bryet verdt.

– Du sitter i styret for NSB som ansattrepresentant, hva stemte du da navneendringen til Vy kom opp?

– Vi valgte å ikke stemme imot, men sørget for å få inn en protokolltilførsel om at vi synes navneendring er feil bruk av ressurser. Det er mange kamper som skal kjempes for jernbanen, og vi valgte altså å ikke la NSB-navnet være en av dem.

– Hvilke kamper kjemper dere?

Annonse