00:00 - 08. mars 2019

Truede samlinger

Verdens insekter forsvinner. Den dramatiske nedgangen i antall eksperter som skal forske og passe på museenes planter og dyr, er like alvorlig.

Nedprioritert: Referansesamlingene for verdens arter trues fra flere hold. Under depresjonsårene på 1930-tallet ble blant annet denne entomologen ved Balboa Park Natural History Museum i California lønnet gjennom et New Deal-program. Foto: AKG / Getty Images

I den senere tid er dommedagsprofetiene blitt kastet mot oss fra mange aviser og nyhetssendinger. Det er jo ikke så ofte at verdens planter og dyr klarer å nå opp til overskriftene, da må det enten være en ny dinosaur som er oppdaget eller en skikkelig katastrofe. Nå er det katastrofetider. En aldri så liten katastrofe som får oss opp av godstolen og ut for å redde verden er bare på sin plass. Men det vi har fått høre i det siste, at 20 000 lomvi skylles døde i land på kontinentet, og at de fleste av verdens insekter holder på å forsvinne, det får oss ikke bare ut av godstolen, men vi får hele godstolen over oss.

La oss gå litt bak alle disse tallene, hvordan kan vi vite hvor mange insekter vi hadde før og hvor mange vi har nå? Hvem er det som teller? For enkelthets skyld kan vi snakke om antall arter. Hvis du var en ukjent art som skulle oppdages, måtte det følgende skje: For å bli en offisiell art må en forsker først finne deg, så må hun skjønne at du er en ny art, hun må gi deg et unikt navn for så å innlosjere deg på et offentlig museum. Du blir da det som kalles en «type» og blir for all ettertid fasiten på hvordan den nye arten ser ut. Dette gjelder for alle jordens nålevende og utdødde arter.

Ettersom tiden går er det blitt ganske mange insekter å holde styr på, heldigvis har forskerne nå hjelp av DNA-analyser, som gjør at det kan være enklere å avgjøre om den nyoppdagede soppmyggen eller bøtteknotten er en ny art eller ikke. Så er det bare å starte fra en kant å telle hvor mange unike navn som finnes, trekke fra dem som er utryddet og så har du antallet arter. Neste jobb er selvsagt å telle hvor mange du har av hver art, men det får bli tema en annen gang.

Annonse