00:00 - 08. mars 2019

Truede samlinger

Verdens insekter forsvinner. Den dramatiske nedgangen i antall eksperter som skal forske og passe på museenes planter og dyr, er like alvorlig.

Nedprioritert: Referansesamlingene for verdens arter trues fra flere hold. Under depresjonsårene på 1930-tallet ble blant annet denne entomologen ved Balboa Park Natural History Museum i California lønnet gjennom et New Deal-program. Foto: AKG / Getty Images
Annonse