00:00 - 08. mars 2019

Paven som diplomat

Den katolske paven involverer seg i internasjonale spørsmål som få før ham. Bak står en katolsk bevegelse med røtter i 68-bevegelsen.

Globalt engasjement: Under pave Frans har den katolske kirken tatt en mer aktiv rolle i internasjonal politikk. Foto: Lisa Maree Williams/Getty Images

– De siste ukene har Pave Frans åpnet for å megle mellom partene i Venezuela, og oppfordret religiøse ledere til å enes om fred på et historisk besøk i De forente arabiske emirater. Det er to av mange eksempler på en diplomatisk aktiv pave. Du studerer dem som står i kulissene?

– Ja, den katolske kirken har tatt en mye mer proaktiv og fremoverlent rolle i internasjonal politikk med den nye paven, og en av de viktigste aktørene som har beredt grunnen for dette, er bevegelsen Sant’Egidio. Det er et nykirkelig lekmannsnettverk som har vært med å utvikle en ny modell for religiøst diplomati, som nå blir assosiert med Pave Frans. Sant’Egidio ble grunnlagt i 1968, har en fot i sekstiåtterbevegelsen og en fot i det andre Vatikankonsilet, og er en av de mest liberale og progressive globale katolske nettverkene.

– Et viktig trekk ved praksisen deres er å reartikulere religiøs identitet på den internasjonale arenaen, skriver du, for eksempel ved å snakke om tro og spiritualitet i stedet for dogmer, doktriner og teologi. Hvorfor gjør de det?

Annonse