00:00 - 08. mars 2019

Paven som diplomat

Den katolske paven involverer seg i internasjonale spørsmål som få før ham. Bak står en katolsk bevegelse med røtter i 68-bevegelsen.

Globalt engasjement: Under pave Frans har den katolske kirken tatt en mer aktiv rolle i internasjonal politikk. Foto: Lisa Maree Williams/Getty Images
Annonse