00:00 - 01. mars 2019

Genomet sier godnatt

Hundrevis av genvarianter skyver på leggetiden din, men bare noen få minutter.

Syvsovere og morgenfugler: Store datasett gir ny innsikt i hvilke prosesser i cellene som er med på å styre døgnrytmen vår. Skuespiller Mary Jane Hayes på sin side bare lot som om hun sov, der hun lå på utstilling i en reklamejippo for språklæring i søvne. Hayes gikk senere videre til å spille hovedrollen i Attack of the 50-ft. Woman, da med fornavnet Allison. Foto: Robert W. Kelley/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Sove alt nå? Når noen går og legger seg, har kvelden så vidt begynt for andre. Slike individuelle preferanser for når på døgnet man foretrekker å sove, kalles med et faguttrykk for kronotyper. Fra dagligtalen er vi kjent med A- og B-mennesker. Men hvorfor sover vi så forskjellig? Og er vi født sånn eller blitt sånn?

Den klassiske metoden for å svare på dette har vært tvillingstudier, som gir muligheten til å skille effekten av delt arv versus delt miljø. I senere år har forskere også kunnet analysere store genetiske datasett for å identifisere de genetiske variantene som er ansvarlige for det arvelige bidraget. En genetisk studie av kronotype, ledet av britiske og amerikanske forskere og nylig publisert i tidsskriftet Nature Communications, illustrerer flere aktuelle trender i dette forskningsfeltet.

Store datamengder driver nye oppdagelser. Kronotype-studien var basert på data fra nesten 700 000 individer. Store befolkningsundersøkelser som registrerer mange variabler på en gang, er helt nødvendige for å oppnå tall i denne størrelsesordenen. Denne studien benyttet blant annet data fra UK Biobank, en britisk undersøkelse med over 500 000 deltagere som forskere fra hele verden nå har nytte av i sine analyser. Slike genetiske studier kan ofte bruke grove mål, så lenge antall deltagere er stort nok. Selvrapportert kronotype ble registrert gjennom ett enkelt spørsmål om søvnpreferanse med fem svaralternativer.

Annonse