10:54 - 22. mars 2019

Autoritær nasjonalisme eller bare kleptokrati?

Lovene endres, men er det nasjonens ære, eller bare makthavernes bankkontoer som skal gjenreises? Aage Borchgrevink savner en marxistisk analyse av utviklingen i Russland.

Aage Borchgrevink mener man kan se to ulike prosesser som går parallelt i dagens Russland: – Myndighetene blir mer og mer repressive, mens folks holdninger er mer i tråd med den europeiske normen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– En hviterusser jeg kjenner, sa det slik: «Myndighetene er besatt av at undertrykkelsen deres skjer i legale former.» Fasaden har en betydning, myndighetene ønsker legitimitet, men dette gjør dem samtidig sårbare, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

Morgenbladet har kartlagt lovendringene som drar Europa i udemokratisk retning. Den viser at i mange land virker en rekke lover sammen for å krympe rommet for opposisjon og annerledeshet. Dagens utfordring av det liberale demokratiet, sier Borchgrevink, starter i Hviterussland på 1990-tallet, med den evinnelige president Alexander Lukasjenko.

– Han var tidligst ute med dette hybridstyret, der en demokratisk fasade skjulte en mer og mer autoritær stat. «Demokratur» ble det kalt den gang. Så fulgte Putin.

Annonse