10:54 - 22. mars 2019

Autoritær nasjonalisme eller bare kleptokrati?

Lovene endres, men er det nasjonens ære, eller bare makthavernes bankkontoer som skal gjenreises? Aage Borchgrevink savner en marxistisk analyse av utviklingen i Russland.

Aage Borchgrevink mener man kan se to ulike prosesser som går parallelt i dagens Russland: – Myndighetene blir mer og mer repressive, mens folks holdninger er mer i tråd med den europeiske normen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Annonse