00:00 - 01. februar 2019

Verdenspolitiker fra Kautokeino

Sametingets president Aili Keskitalo kjemper mot hets og vindmøller – og krever at grensekonflikten mellom Norge og Sverige blir løst.

På språkreise: Sametingets president Aili Keskitalo i Paris tirsdag, på vei til møte i styringsgruppen for FNs internasjonale år for urfolksspråk, hvor hun er en av to ledere. Fra Paris dro Keskitalo til New York, hvor språkåret skal diskuteres i FNs generalforsamling.

«Fredslandet Norge kan ikke være bekjent av å ha en grensekonflikt med sitt naboland Sverige!»

Sametingets president Aili Keskitalo smeller til fra scenen på Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø der hun sitter i et panel sammen med den norske utenriksministeren og en amerikansk senator fra Alaska. Ine Eriksen Søreide, ministeren med oppvekst i Tromsø og dialekt fra Strømmen, svarer at «dette er et følsomt tema». Det sametingspresidenten peker på, er at Sverige og Norge er uenige om hvilken lov som gjelder for reindriftssamer som driver flokkene sine frem og tilbake over grensen. Rettssaker pågår og spenningsnivået er høyt i bygdene langs grensen i Troms på grunn av konflikten.

– Vi kan ikke ha en sånn uavklart tilstand år etter år. Jeg vet ikke om noe annet saksområde der det ville ha vært tålt at Norge og Sverige var i konflikt med hverandre. Det er fordi vi er samer og tilsynelatende ikke betyr noe, sier Keskitalo til Morgenbladet på telefon en uke etter møtet i Tromsø. Vi når henne i Paris, hvor hun mandag var med på åpningen av FNs internasjonale år for urfolksspråk. Derfra dro hun videre til New York, hvor språkåret er tema i FNs generalforsamling.

Annonse