00:00 - 15. februar 2019

Ser en linje til norsk debatt

Angrepene på homofile i Tanzania er tatt rett ut av den moderne diktatorhåndboken. Men en professor ser også paralleller til norsk abortdiskusjon.

«Det som skjer i Tanzania nå, er del av en prosess som har pågått siden 2015. Det som skjer, er at det hugges små, små biter av demokratiet, nærmest hver uke.»

Det sier Lise Rakner, professor ved UiB, på telefon fra et eller annet sted i Europa, hun er på vei hjem etter en reise i Namibia. Hun har også fulgt utviklingen for demokratiet i Tanzania de siste årene.

Angrepene mot LHBT-personer er del av et sett endringer, forteller Rakner, som har som mål å snevre inn rommet for hvem som kan uttrykke seg, og hva de kan si. Myndighetene har også innført en ny cyberlov, som innskrenker hva folk kan si i sosiale medier, og en ny partilov gir regjeringen mulighet til å avregistrere politiske partier som «truer nasjonens sikkerhet» – for eksempel med kritikk av regimet.

Annonse