00:00 - 22. februar 2019

Gruveslam på dypt vann

Hvor lurt er det egentlig å deponere gruveavfall i en fjord?

Forrige gang: I 2015 og 2016 demonstrerte Natur og Ungdom mot lagring av gruveavfall i Førdefjorden. Denne gang er kampen flyttet nordover, til Repparfjorden i Finnmark. Foto: Ilja Hendel / NTB scanpix

Forbruk og industri skaper enorme mengder avfall. Noe forsvinner ut i naturen, annet brennes, nedbrytes ved hjelp av kjemiske prosesser, gjenbrukes – eller lagres. For et par generasjoner siden, før forurensningsloven ble vedtatt, havnet mye på avveie eller ble lagret på uforsvarlig måte. Konsekvensene vedvarer, som på Skedsmo, der farlig avfall ble dumpet i enorme mengder på 1970-tallet. 

I dag er reglene strenge. Deponering av avfall er likevel alltid forbundet med en viss risiko for forurensning. Et eksempel er gruvedeponier på land, som i kontakt med luft kan gi surt grunnvann. Metaller vil da lekke ut i nærmiljøet, noe som er dokumentert fra en lang rekke landdeponier både i Norge og resten av verden. I tillegg er landdeponier utsatte i perioder med kraftige regnskyll og flommer, som vi har sett fra Hydros anlegg i Brasil det siste året. Da er det vel bedre å dumpe avfallet i havet?

En studie fra 2013, utført av Astri J.S. Kvassnes og Eigil Iversen, viste at det er syv aktive og 26 historiske, store deponier for gruveavfall i norske fjorder. I tillegg er det gitt tillatelse til ytterligere to deponier, i Førdefjorden og Repparfjorden, der deponering ennå ikke har startet. Samtidig har Norge skrevet under Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren, som blant annet inneholder et forbud mot deponering av gruveavfall i havet. Fritak gis hvis det ikke er fare for lekkasjer til omgivelsene. Så hva vet vi om tilstanden til de eksisterende deponiene?

Annonse