12:13 - 13. februar 2019

Budsjettdebattens bunnlinje

Jonas Gahr Støre anklager Erna Solberg for budsjettriks. Vi fører regnskap over partiledernes retoriske mislighold.

Erna Solberg forsvarer budsjettgrepet med et falskt dilemma, mens Jonas Gahr Støre hevder Solberg er «smittet» av Carl I. Hagens økonomiske politikk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix  Terje Bendiksby / NTB scanpix

En kryptisk formulering i regjeringsplattformen har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Jonas Gahr Støre anklager Erna Solberg for å åpne for et «budsjettriks» som kan gjøre det mulig å omgå handlingsregelen. Det viser seg at selv en debatt om budsjettregler kan lede til usakligheter. Vi fører regnskap over partiledernes retoriske mislighold.

I Granavoll-plattformen står det at «regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet». Bakgrunnen er at regjeringen står overfor store utgifter som et resultat av terrorangrepet mot regjeringskvartalet (15 milliarder) og KNM «Helge Ingstad»-ulykken (4 milliarder). I begge tilfellene er staten selvassurandør, det vil si at det ikke er tatt ut forsikring, men at staten selv dekker uforutsette tap.

Blir forslaget regjeringens politikk, åpner det for at disse utgiftene kan føres «under strek» i budsjettet, sammen med lån og investeringer. Det innebærer at regjeringen kan dekke tapene uten at pengebruken påvirker statsbudsjettets totale rammer. Dermed vil slike gjenanskaffelser også kunne omgå handlingsregelen

Annonse