00:00 - 08. februar 2019

Bergverk i havet

Mennesket fornekter seg ikke. Vi gyver på, til bunns om vi må. Til batteriene trenger vi sjeldne mineraler, men det er trøbbel i Kongo, blod i gruvene. Hva gjør vi da?

Nestor på havbunnen: Ambassadør Olav Myklebust er leder av rådet i Den internasjonale havbunnsmyndigheten. Han minner om at bergverk på havbunnen ikke vil ha de samme direkte menneskelige konsekvenser som en del av utvinningen på landjorden har
Annonse