00:00 - 08. februar 2019

– Begrepet ‘tidlig innsats’ brukes ukritisk

Camilla Stoltenberg har stilt diagnosen, men hva er riktig medisin?

Skolelegen: Camilla Stoltenberg sier arbeidet med medisin og folkehelse har preget hennes blikk på norsk skole. 

– Dette begynte med noe du skrev i din spalte her Morgenbladet for to år siden: «Vi har skapt et nytt kjønnsgap».

– Ja, det er nesten på dagen to år siden!

– Teksten handlet om hvordan gutter i løpet av din levetid har gått fra å være vinnere til å bli tapere i skolen. «Det haster å finne ut av dette nå», skrev du. Og snart ledet du et nytt offentlig utvalg!

Annonse