00:00 - 25. januar 2019

Lykkeliten

Endelig kan Stortinget samles om en tverrpolitisk enighet: Eliten er den andre siden i politikken.

Det er lett å bli forvirret når den norske politikereliten diskuterer eliter. Morgenbladet har derfor oppsummert de viktigste trekkene ved partienes elitepolitikk.

Arbeiderpartiet: «En livsfjern og ond elite som styrer landet? Vel, nå har vi faktisk gått i samme barnehage, steinerskole og AUF-lag som alle disse direktørene alle kritiserer, og de er faktisk utrolig lite elitistiske.»

Fremskrittspartiet: «Det mest kritiske er å få gjort noe med den maktarrogante eliten av 20-årige poeter med bakgrunn som asylsøkere fra Afrika.»

Annonse