00:00 - 25. januar 2019

Klare for uklare mål

Statsministeren har latt KrF og Frp binde henne i hjertesaker som bioteknologi og bensin. Dermed blir plattformen mindre vag enn den forrige.

Stor bredde: Her skulle det vært et bilde av regjeringen, men 22 mennesker på rekke ble for bred last for siden. Vi insinuerer på ingen måte at dette er en metafor for regjeringsplattformen.

Jeløyerklæringen, som tok Venstre inn i regjering, besto ifølge våre beregninger av 77 prosent utredninger og uforpliktelser. Den gang sa Kristelig Folkepartis daværende leder, Knut Arild Hareide, at dokumentet var det vageste han hadde lest.

Denne gangen er det ikke like ille: 13 prosent av dokumentet er handlingsforpliktelser. Graden av forpliktelser er omvendt proporsjonal med den politiske tyngden feltet har: Kapitlet om olje og energi deler sisteplassen i forpliktelser sammen med utenriks. Til gjengjeld, for KrF sin del, er noen av de mest forpliktende delene av dokumentet «deres», som bioteknologikompromissene og kravene om at KRLE-faget i skolen skal brukes til «kunnskap om kristendom». 

Men på andre områder der KrF har satt tydelige avtrykk, er det som vagest. «Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sitt liv», slår plattformen for eksempel fast. «Barnereformen» er foreløpig bare et navn. 

Annonse