09:56 - 03. februar 2019

Kan vi løse klimakrisen på en morsom måte, for eksempel ved å lage øl?

Morgenbladets nye spalte for hvordan omtrentlig matematikk takler klimakrisen. Med øl.

Spørsmål: Kan vi løse klimakrisen på en morsom måte, for eksempel ved å lage øl?

Svar: Svaret er ja. Med noen* forbehold.

Øl inneholder kullsyre. Kullsyre er CO₂. Den dramatiske økningen av konsentrasjonen av CO₂ er den viktigste årsaken til klimaendringene, ifølge FNs klimapanel. Her ser det ut til å være en mulighet.

Annonse