00:00 - 11. januar 2019

Kampanjen for EØS-avtalen er så overfladisk at den kan virke mot sin hensikt, skriver Aslak Bonde.

Kampanjen for EØS-avtalen kan virke mot sin hensikt, skriver Aslak Bonde.

Avviste reforhandling: Erna Solberg på NHOs årskonferanse. Pressefoto: Martin Slottemo Lyngstad / NHO

Etter at EU-tilhengerne hadde tapt folkeavstemningen om norsk medlemskap i 1994, bestemte NHO seg for at organisasjonen ikke én gang til skulle engasjere seg så sterkt på ja-siden. Det var en erkjennelse i arbeidsgiverorganisasjonen av at de kanskje hadde gjort ja-bevegelsen en bjørnetjeneste ved å gi den pengestøtte, og ved å bidra til en del av propagandaen om hvor dårlig det ville gå med landet om vi sa nei. EU-motstanderne styrket seg på å ha en så mektig fiende, og det ble lett for dem å tegne bildet av EU som et markedsliberalistisk høyreprosjekt.

Beslutningen fra 24 år tilbake ser ut til å være glemt nå. Onsdagens årskonferanse i NHO viste at organisasjonen er klar til å kaste seg aktivt inn i en ny EU-kamp. Nå ikke for medlemskap, men for å slå ring om EØS-avtalen – den som gjør at Norge på det handelspolitiske området i praksis er medlem av EU. 

NHO-ledelsen har sett det samme som alle andre, nemlig at EØS er under angrep både i deler av fagbevegelsen og på den politiske høyresiden. Innen valget i 2021 kan LO og Frp lede an i arbeidet med å si opp dagens avtale. Eller mer korrekt: Kravet vil være reforhandling, men for å få nye forhandlinger, er det nødvendig å true med oppsigelse.

Annonse