00:00 - 11. januar 2019

– Ingen skal tvinges til å bo der de er født

Italias populistkoalisjon vedtar en stadig strammere innvandringspolitikk. Ordfører Leoluca Orlando står i spissen for lokalpolitikere som nekter å følge de nye reglene.

Nekter: Palermo-ordfører Leoluca Orlando mener dagens situasjon i Italia minner om Tyskland på 1930-tallet. Han har instruert sine ansatte om å ignorere deler av innenriksminister Matteo Salvinis «sikkerhetsdekret». Foto: Pierpaolo Scavuzz / Agf / Rex / Shutterstock / NTB Scanpix

Da Matteo Salvini fikk ansvar for Italias innvandringspolitikk i vår, erklærte han at «moroa er over». Budskapet fra lederen av partiet Lega var klart: Havnene stenges, dørene lukkes. 

Med et «sikkerhetsdekret» lagt frem i høst, før det ble vedtatt som lov i parlamentet, strammet innenriksministeren inn reglene på en lang rekke områder: Det skal bli vanskeligere å få humanitær beskyttelse. Den nye loven fratar asylsøkere retten til å registrere seg i den italienske kommunen der de oppholder seg under søknadsprosessen. Dermed er det vanskeligere å få tilgang til helsetjenester og umulig å få jobb eller skoleplass. Italienske borgere som begår alvorlig kriminalitet skal kunne fratas statsborgerskapet, hvis de har utenlandsk opprinnelse. Og så videre. 

«En skamplett». Tiltakene gjennomføres som en konsekvens av regjeringspartiets slagord, inspirert av en annen kjent populistleder: italienere først

Annonse