00:00 - 04. januar 2019

Han kunne kalt seg Wergeland

Trygve Slagsvold Vedum har hatt et nært forhold til Henrik Wergeland siden han var en liten gutt. Som voksen giftet han seg inn i historien.

En snus for landet: – Det er tre ting man gjør på dette bildet, forklarer Trygve Slagsvold Vedum foran Oscar Wergelands maleri Eidsvoll 1814, som henger på Stortinget. – Man skriver grunnlov, man pløyer og man snuser. Det siste med henvisning til Hedmarks representant nederst til høyre, han med dåsen i fanget.

Det er like før jul, og tomt i stortingssalen. På talerstolen står senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, vendt mot Oscar Wergelands berømte maleri Eidsvoll 1814, som viser grunnlovsfedrene. Han veiver stort med armene, lik en 17. mai-taler, og doserer entusiastisk.

Det er Nicolai Wergeland, sier han og peker på eidsvollsmannen med prestekrage, Henrik Wergelands far. 

– Han står i døren der og …

Annonse