00:00 - 04. januar 2019

De to brushodenes fiendebilder var så sterke at de fortsatt er med oss, skriver Maria Berg Reinertsen.

De to brushodenes fiendebilder var så sterke at de fortsatt er med oss, skriver Maria Berg Reinertsen.

Det var en gang i 1830-årene at to hissigpropper barket sammen i debatt i den norske offentligheten. Gjengen rundt Henrik Wergeland fikk navnet Patriotene. Johan Sebastian Welhavens krets kalte seg Intelligensen, men historiker Erik Rudeng kaller dem kosmopolittene. 

Et grunnleggende tema i alt gnyet var kampen mellom patriotisme og internasjonalisme. I Welhavens dikt Norges Dæmring, hevder han uenigheten går mellom dem som mener den unge nasjonen skal utvikle seg ved å ta utgangspunkt i det norske:

Og dem som vil hente impulser utenfra:

Annonse