10:10 - 19. januar 2018

Staten, det ble oss

Hun kom fra Vest-Preussen, via USA og Bergen, for å bli del av en folkebevegelse som skulle endre Norge.

Jubilant: 16. januar fylte Helga Hernes 80 år. Hun arbeider stadig som seniorrådgiver ved Prio. Perlekjede har Hernes alltid hatt, en gang var det en strategi for å overbevise mennene ved statsvitenskapelig institutt om at hun ikke var skummel. – Men det var jo helt mislykket, for jeg mistet jo enhver tillit i kvinnebevegelsen.

– Når barn har ett menneske de føler seg trygge på, så holder de ut utrolig mye, sier Helga Hernes.

Forskningen viser det, hennes egen erfaring viser det.

Hun var syv år gammel og måtte forlate hjembyen Deutsch Krone i Vest-Preussen. I syv måneder varte flukten. De var moren, barnepiken og Helgas tre småsøsken. De dro via Østerrike. Sov på skoler og jernbanestasjoner. Kom tilbake til Tyskland i 1945 sammen med en gruppe unge kvinner som nesten alle var blitt voldtatt av russerne.

Annonse