10:10 - 19. januar 2018

Staten, det ble oss

Hun kom fra Vest-Preussen, via USA og Bergen, for å bli del av en folkebevegelse som skulle endre Norge.

Jubilant: 16. januar fylte Helga Hernes 80 år. Hun arbeider stadig som seniorrådgiver ved Prio. Perlekjede har Hernes alltid hatt, en gang var det en strategi for å overbevise mennene ved statsvitenskapelig institutt om at hun ikke var skummel. – Men det var jo helt mislykket, for jeg mistet jo enhver tillit i kvinnebevegelsen.
Annonse