00:00 - 14. desember 2018

– Noen må nesten tørre å gå litt foran

Per Brevik i Norcem mener flere industribedrifter må utnytte «det gode norske virkemiddelapparatet» til å utvikle grønn teknologi.

Hvordan går det med karbonfangsten i Brevik?

– Vi har testet ut Akers teknologi i mindre skala i 18 måneder, med gode resultater. Nå går vi nok en gang gjennom de teknologiske løsningene, ikke minst med tanke på integreringen av fangstanlegget med resten av produksjonen, sier Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem.

Norcems sementfabrikk i Brevik og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo konkurrerer om å få bygge Norges første fullskala-anlegg for CO2-fangst. Konkurransen er tidsmessig på etterskudd etter at staten stanset alle overføringer i fjor høst for å evaluere nærmere. Nå er de i gang igjen. I august 2019 leverer de sluttrapporter til staten. Så følger evaluering og politisk tautrekking, før en beslutning om å etablere en fullskala kjede fra fangst, via transport og til lagring kan tas.

– Det vil si at årsskiftet 2023/24 er det tidligste et anlegg vil være operativt, sier Brevik.

Det er tre år senere enn prosessindustrien så for seg da de i 2016 laget et «veikart» for hvordan industrien kunne kutte sine CO2-utslipp til null.

Brevik spør om jeg vil høre et hjertesukk.

– Det absolutt viktigste resultatet fra en eventuell realisering av fullskalaprosjektet er etableringen av infrastrukturen. Da vil de som bygger fanganlegg for CO2, ha et sted de kan levere det og deponere det. Og så vil vi ha ett fullskala fangstanlegg. Det er bra, men jeg ser ikke prosjektene som skal komme i neste runde.

Både stat og industri må ta ansvar, mener han. Mens en venter på at markedet for klimavennlige industrivarer skal komme opp å stå, må staten bidra mer for å gjøre produktene lønnsomme. Men også industrien må ta ansvar:

– Vi har et fantastisk virkemiddelapparat i Norge som bedriftene må bruke for å videreutvikle prosjektene sine. Jeg mener absolutt at det som ble gjort i veikartet viser at industrien er interessert og jobber i riktig retning. Men noen må nesten tørre å gå litt foran og det er nok ikke like lett.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse