00:00 - 14. desember 2018

Dødelig cocktail

Vulkanutbrudd er en av årsakene bak jordens store masseutryddelser. 

Gass: Når magmaen fra vulkanen varmer opp ulike bergarter, kan det bli dannet klor-, svovel- og karbongasser. Foto: Mario Tama / Getty Images

– Fire av fem av jordens store masseutryddelser har skjedd i samme tidsrom som store vulkanutbrudd. Man er enige om at det henger sammen, men vet ikke helt hvordan. Du finner at det har noe med gass å gjøre?

– Ja, ulike gasser har ulike konsekvenser når de blir sluppet ut i atmosfæren. CO2 kan føre til global oppvarming, SO2 kan føre til nedkjøling eller sur nedbør, klor kan føre til forgiftning og nedbrytning av ozonlaget, og så videre. Alle disse gassene blir sluppet ut ved vulkanutbrudd, også i dag. Men de store vulkanske provinsene forårsaker mye større utbrudd enn det vi ser i dag, og jo større utbrudd, jo mer gass blir sluppet ut.

Du har forsket på en av disse provinsene, den sentralatlantiske magmatiske provinsen, som ble til da svære vulkanutbrudd startet prosessen med å dele opp superkontinentet Pangea for cirka 201 millioner år siden, og Atlanterhavet kom til. Hva var det som skjedde der som førte til masseutryddelse av liv på jorden?

Annonse