00:00 - 14. desember 2018

Dødelig cocktail

Vulkanutbrudd er en av årsakene bak jordens store masseutryddelser. 

Gass: Når magmaen fra vulkanen varmer opp ulike bergarter, kan det bli dannet klor-, svovel- og karbongasser. Foto: Mario Tama / Getty Images
Annonse