00:00 - 14. desember 2018

Alle skal ned

Hvordan ville Norge sett ut om vi slapp ut halvparten så mye klimagass?

Annonse