00:00 - 14. desember 2018

Alle skal ned

Hvordan ville Norge sett ut om vi slapp ut halvparten så mye klimagass?

Er det nok med en kjøttfri dag i uken, eller må alle spise tang? Å lese den siste rapporten fra FNs klimapanel er frustrerende. Forskerne sier at verden må kutte klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 om den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Noen sier det er umulig å nå disse målene. Klimapanelet sier det er mulig hvis vi setter i gang straks.

Men klimapanelets rapport beskriver bare tiltak for verden sett under ett. Vi finner ingen guide til hva vi må gjøre i Norge. Ingenting å sammenligne med for å se hvor langt unna dagens samfunn er. Og her begynner frustrasjonen å bruse: Holder det at alle bytter til elbil, eller må folk flest reise kollektivt? Hjelper det med bambustannbørste eller må vi stenge av Nordsjøen?

Når noe skal skje i staten, starter det med at regjeringen setter ned et utvalg; en gruppe forskere, byråkrater og andre med meninger om saken. Utvalget lager en rapport, en såkalt Norsk offentlig utredning (NOU). NOU-enes fremste kjennetegn er mange underkapitler og et fikst ordspill i tittelen. Er utvalget heldig, greier de å enes om noen anbefalinger som blir utgangspunkt for regjeringens politikk. Morgenbladet satte ned sitt et eget hurtigarbeidende utvalg for å finne ut hvordan Norge og norsk politikk kan endres for å nå klimapanelets anbefalinger.

Annonse