12:31 - 09. november 2018

– Vi kan ikke være en passiv passasjer i verdensøkonomien.

Camilla Bakken Øvald mener både oljefondsjefen og politikerne må diskutere hvordan spenningene i kapitalismen påvirker fondet.

Demokrati og kapitalisme: Samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald vil reise debatt om hva vi virkelig vil bruke oljepengene på. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø

«Det er veldig positivt at Slyngstad tar opp disse problemstillingene, for det trengs en bred debatt om Oljefondet», sier Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom og forfatter av Drømmefondet, en debattbok om hva vi om hva vi virkelig vil bruke oljepengene på.

Oljefondsjef Yngve Slyngstad sa i et intervju med Morgenbladet at han er bekymret for økende spenninger mellom demokratiet og kapitalismen: Det kapitalistiske systemet fører med seg maktkonsentrasjon og økt økonomisk ulikhet, og det klarer heller ikke å verdsette viktige goder som klima og miljø. Dette påvirker også Oljefondet, advarte han.

Utover talepunktene. – Politikerne gjentar setningen: «Oljefondet skal sikre høyest mulig avkastning til et moderat risikonivå», men hva betyr egentlig det? Det er bra og viktig at Slyngstad retter oppmerksomheten mot hvilke utfordringer vi står overfor i forvaltningen av Oljefondet, utover faste talepunkter og finansteoretiske teknikaliteter, sier Øvald.

Annonse