12:31 - 09. november 2018

– Vi kan ikke være en passiv passasjer i verdensøkonomien.

Camilla Bakken Øvald mener både oljefondsjefen og politikerne må diskutere hvordan spenningene i kapitalismen påvirker fondet.

Demokrati og kapitalisme: Samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald vil reise debatt om hva vi virkelig vil bruke oljepengene på. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø
Annonse