00:00 - 02. november 2018

«Vår tids største pengepolitiske eksperiment»

Snakker om pengepolitikken: Sentralbanksjef Yngve Slyngstad.

«Det er en bekymring i markedet for at vi har hatt vår tids største pengepolitiske eksperiment, vi har gjort noe nytt i veldig stor skala uten å ha like stor sikkerhet rundt teorien om inflasjonsstyring», sier Yngve Slyngstad.

Han snakker om pengepolitikken, altså hva som styrer hvordan sentralbankene setter renten. Ved finanskrisens utspring hadde mange land begynt å styre etter såkalt inflasjonsmål. Det vil si at de valgte rentenivå for å oppå en viss prisvekst (typisk to prosent i året).

Teorien bak var grovt sagt at børser og annet næringsliv fungerer best når de vet de kan forvente at prisene skal stige jevnt og i lavt tempo, og samtidig skjønner hva som styrer renteutviklingen. Altså at sentralbanken vil sette opp renten om prisstigningen ligger an til å bli høyere enn dette målet. På sentralbanksk heter dette at «inflasjonsforventningene er forankret».

Annonse