00:00 - 16. november 2018

SV kan få nestlederkamp om politisk stil – helt i tråd med den nye tid, skriver Aslak Bonde.

SV kan få nestlederkamp om politisk stil – helt i tråd med den nye tid, skriver Aslak Bonde.

Denne uken skrev Klassekampen at to av SVs stortingsrepresentanter sikter mot å overta nestlederjobben som blir ledig når Snorre Valen gir seg på vårens landsmøte. Stemningen i SV antas å være god, og det er ikke veldig lett å se de store politiske forskjellene mellom de to kandidatene, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes. Derfor ligger det i utgangspunktet ikke til rette for en særlig opphetet kamp mellom finnmarkingen Kaski, som representerer Oslo SV på Stortinget, og Fylkesnes fra Troms.

På den annen side har de to kandidatene noe ulike tilnærminger til det politiske arbeidet. Den finanspolitiske talspersonen Kaski oppfattes som mer saklig og prosessorientert enn Fylkesnes. Han representerer SV både i nærings- og i kontrollkomiteen, og selv om han er et godt stykke unna populismeanklagene, så bruker han litt større ord og oppfattes litt mer som en politisk spiller enn mange av de andre i SVs stortingsgruppe.

Forskjellene mellom de to er såpass små at de under normale omstendigheter bare ville blitt sett på som normale variasjoner i personlighet. I dagens politiske klima kan ulikhetene dem imellom fort bli store, og i så fall vil det være Sps, Rødts og Frps eksempler som forstørrer dem.

Annonse