10:35 - 12. november 2018

– Når man har et norsk register, må forskerne kunne stole på det

Avslørt «superforsker» er blant dem som har publisert i svartelistede røvertidsskrift godkjent i Norge.

Sekretariatsleder i Granskingsutvalget: Det er noen avvik og hull som bør tettes, sier Annette Birkeland. Elin Fugelsnes / Forskningsetikk

– Man kan spørre seg om det bør settes av mer penger til å drive Kanalregisteret.

Det sier Annette Birkeland, som er sekretariatsleder for Granskingsutvalget, et organ som gir råd og undersøker saker om uredelighet i forskning, etter at Morgenbladet avdekket at det norske «tellekantsystemet» har godkjent mer enn 60 tidsskrifter som er klassifisert som røvertidsskrifter (predatory journals) i en svarteliste hos selskapet Cabells Scholarly Analytics.

– Samtidig utgjør dette en liten promille av antallet artikler som publiseres. Det kan bety at systemet stort sett fungerer, men at det er noen avvik og hull som bør tettes, sier Birkeland videre.

Annonse