10:35 - 12. november 2018

– Når man har et norsk register, må forskerne kunne stole på det

Avslørt «superforsker» er blant dem som har publisert i svartelistede røvertidsskrift godkjent i Norge.

Sekretariatsleder i Granskingsutvalget: Det er noen avvik og hull som bør tettes, sier Annette Birkeland. Elin Fugelsnes / Forskningsetikk
Annonse