13:26 - 08. november 2018

Mener oljefondssjefen synser

Økonomiprofessor Magne Mogstad kritiserer oljefondssjef Yngve Slyngstad for å «håpe på faglig revolusjon» og «synse om demokrati og kapitalisme».

Uenige: Oljefondsjef Yngve Slyngstad (til venstre) advarer mot stadig større sprik mellom økonomisk teori og virkelighet. Økonomiprofessor Magne Mogstad (til høyre) mener derimot at det er lite behov for å endre økonomifaget. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø (arkiv) og SSB (pressefoto)

– Min umiddelbare reaksjon på Yngve Slyngstads intervju er at det må gå veldig bra i Oljefondet hvis deres leder bruker tid og krefter på å fundere omkring store spørsmål som demokrati og kapitalisme, sier Magne Mogstad, professor ved University of Chicago og forsker i Statistisk sentralbyrå.

Leder for Oljefondet Yngve Slyngstad sier i et intervju med Morgenbladet at han er bekymret for spenningene mellom demokrati og kapitalisme. Økt økonomisk ulikhet og sterkere maktkonsentrasjon i stadig større selskaper setter demokratiet under press, samtidig som markedene ikke evner å verdsette viktige ting som natur og klima. Slyngstad sier dette er ting store eiere som Oljefondet i økende grad må forholde seg til.

– Han om det, sier Mogstad. – Jeg er mer interessert i hans manglende anerkjennelse av hvordan sentrale innsikter i økonomifaget har vært viktig for suksessen til Oljefondet og den norske forvaltningsmodellen. Denne suksessen skyldes ikke først og fremst at Oljefondet har bedre aksjeplukkere enn andre investeringsfond. Det skyldes i stor grad at dyktige offentlige tjenestemenn har tatt innsikter fra ledende forskere innenfor økonomi og finans og satt dem ut i praksis.

Annonse