00:00 - 23. november 2018

– Jeg er ferdig med den rapporten nå

Erik Solheim må gå av som FNs klimasjef, blant annet etter kritikk for å ha reist for mye. Selv mener han flyreisene har drevet klimapolitikken fremover.

Avskjedsfest: Erik Solheim samlet folk hjemme hos seg selv i Nairobi dagen etter avgangen som FNs miljøsjef. Gjestene ønsket ham lykke til videre. – Det er mange i FN som gråter fordi jeg går av, men det er fint å få støtte også, sier han.
Annonse