00:00 - 23. november 2018

Ikke rør Bioteknologirådet

Hva er helsegevinsten ved å innføre tidlig ultralyd for alle gravide? Hva var NIPT igjen, og hva vil vi vite om barna vi bærer på? Hva sier fagfolk, og hvor går frontene i debattene? Alle som ønsker å forstå kompleksiteten rundt aktuelle spørsmål om genteknologi og biomedisin har hatt ett sted å henvende seg: Bioteknologirådet. Rådet, tidligere -nemnda, har ingen formell makt. De 15 medlemmene representerer ingen andre enn seg selv, og rapporterer ikke til noen. Grunnen til at uttalelsene derfra ofte tillegges vekt, er nettopp tilliten til at uenighet og usikkerhet innad i rådet også kommuniseres ut. Rådet er ingen moralsk overdommer. Kvaliteten på rådene blir ikke bedre enn kvaliteten på diskusjonene i rådet. Det er en styrke, og en forutsetning for rådets legitimitet.

Her i huset la vi merke til at Bioteknologirådets leder, tidligere statsråd og leder i SV, Kristin Halvorsen, ikke ville uttale seg om Erna Solbergs abortløfter til KrF for et par uker siden. Men nå kan det se ut som om også Bioteknologirådet kastes inn på forhandlingsbordet med kristenpartiet. Nye medlemmer til rådet skulle utnevnes 1. januar 2019. Mandag denne uken kom nyheten om at Bent Høie utsetter den ordinære rulleringen av medlemmer i flere måneder. Dermed kan han og Erna Solberg tilby KrF makt over utnevnelsene om partiet velger å gå inn i dagens regjering, skriver VG.

For dem som husket den sjeldne, verdikonservative alliansen mellom Kristin Clemet (H), Kristin Aase (KrF) og Kristin Halvorsen (SV) – de tre K-ene som tok initiativ til den nye abortdebatten på 1990-tallet – var utnevnelsen av nettopp Halvorsen som ny leder av Bioteknologirådet i 2013 ikke overraskende. Bent Høie fikk uansett ros for ikke å ha tenkt partipolitisk da han satte sammen rådet den gangen. Halvorsen, som ikke tar gjenvalg som leder, advarer nå mot å trekke rådet inn i den politiske hestehandelen med KrF, og håper at regjeringen ikke faller for fristelsen. Hun mener det vil svekke rådets troverdighet. Det har hun åpenbart rett i.

Hvis Bioteknologirådet skal fungere som premissleverandør for opinionsdannelse og politikkutforming, er det helt avgjørende at det ikke kan skapes tvil om rådsmedlemmenes uavhengighet. Hvis vi har lært noe som helst av de siste ukene med politisk kaos på grunn av KrF, er det vel at kompliserte verdispørsmål der enighet om premissene ikke er mulig, egner seg svært dårlig for symbolske politiske markeringer. Hold Bioteknologirådet utenfor kampen om regjeringsmakt. Et råd uten formell myndighet, som heller ikke har troverdighet, er det ingen som har bruk for.

Det helt avgjørende at det ikke kan skapes tvil om rådsmedlemmenes uavhengighet.

MKS

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse