00:00 - 23. november 2018

Den sure fetteren til Golfstrømmen

Den frakter isfjell mot sør og gjør Grønland ugjestmild. Lisbeth Håvik har studert Østgrønlandsstrømmen.

– Østgrønlandsstrømmen, det er altså en av disse lange pilene på kartet, der ser den så enkel ut, men det er den ikke i virkeligheten?

– Nei, den er jo kanskje tegnet som en enkel stripe nettopp fordi vi ikke vet så mye om den. Vi vet at den kommer ut i nord i Framstredet mellom Svalbard og Grønland, så er den målt sporadisk sydover, til den når området mellom Island og Grønland. Der er den målt forholdsvis mye. Så vi vet at den er på begge disse plassene. Men det vi gjorde var at vi hadde måleinstrumenter i området mellom Island og Grønland en hel vinter. Det er et utilgjengelig område, vanskelig å måle på grunn av is. Men nå fikk vi et år med data og det er disse jeg har jobbet med.

– Vi er vant til at med satellitter har vi full oversikt over hva som foregår på kloden, men så enkelt er det altså ikke?

Annonse