00:00 - 05. oktober 2018

Vi er steinaldermennesker med ny teknologi

Det er en jungel av informasjon der ute. Den er vi ikke biologisk kodet til å håndtere særlig godt, mener filosof Åsa Wikforss. 

Hvorfor tror vi på falske nyheter? Åsa Wikforss har besøkt Oslo for å forelese om kunnskap i post-sannhetens tid. – Når så mye av informasjonen er motstridende, faller det veldig mye ansvar på individet for å finne ut hva som stemmer. Men vi er kodet til å velge på bakgrunn av gruppetilhørighet, følelser eller for å bekrefte det vi allerede tror, sier hun.
Annonse