00:00 - 26. oktober 2018

Psykologene må kunne språket

Barn med språkvansker har større risiko for å utvikle emosjonelle vansker, og motsatt. Psykologene må vite om sammenhengen, og snakke med barna så de forstår, sier Siri Saugestad Helland.

Hvorfor var det viktig å forske på sammenhengen mellom språkvansker og emosjonelle vansker?

Doktoren svarer


Siri Saugestad Helland disputerte 5. oktober, ved psykologisk institutt, UiO, med avhandlingen Longitudinal associations between language difficulties and internalizing problems.

 – Barnas språk blir ofte diskutert i barnehagen og på skolen, men sammenhengen mellom språket og barnas emosjonelle liv utenfor skolen og i familien var lite studert. 100 000 mødre har deltatt i undersøkelsen, så nå kan vi se sammenhengen på et stort befolkningsnivå. Nå som vi vet om sammenhengen, kan vi lettere oppdage vanskene hos barn. For psykologer er det veldig viktig å kunne tilpasse språket sitt slik at barna kan forstå. Hvis ikke ender vi opp med å snakke forbi hverandre. Da jeg jobbet som klinisk psykolog, visste jeg lite om språkvansker. Jeg hadde bare hørt om dysleksi. Språkvansker var ikke en del av studieplanen på psykologi.

– Så barna burde sendes til psykolog og pedagog?

– Nei. Det blir for mye for barna. Jeg tenker at psykologer må kunne jobbe med begge deler, og at pedagoger kanskje bør vite mer om emosjonelle vansker. Vi må bygge bro mellom de to fagfeltene. 

– Du fant ut at jenter som har språkvansker før de begynner på skolen, har dobbel så stor risiko for å utvikle emosjonelle vansker etter at de har begynt på skolen. Hva er grunnen til at jentene er mest utsatt?

– Det er mulig at når jenter begynner på skolen så stilles det andre sosiale krav til dem. I motsetningen til guttenes lek, så er jentenes lek og sosialisering oftere drevet av språk. Jenter går oftere bort til hverandre og snakker med hverandre før de begynner å leke sammen. De bruker språket i leken. Guttenes lek er oftere styrt av fysisk aktivitet.

– Som at de løper ut i skolegården og spiller fotball?

– Ja, for eksempel. Det kan være grunnen til at gutter sjeldnere blir utelukket fra leken og sosialiseringen selv om de har språkvansker, og ikke utvikler emosjonelle vansker. Det gjelder selvfølgelig ikke alle gutter og jenter.

­– Hva slags emosjonelle vansker har disse barna?

Vi bruker samlebegrepet internaliserende vansker, som betyr at problemene vendes innover mot en selv. Barna kan ha symptomer på angst og depresjon, uten at de får diagnoser. Veldig få barn får angst- og depresjonsdiagnoser i så ung alder, men de kan ha tegn til det. Det kan være at de er mye redde, gir lite respons, eller ofte trekker seg tilbake i sosiale sammenhenger

Og språklige?

– Vi har studert 18 måneder gamle spedbarn, og barn i alderen tre, fem og åtte år. For små barn handler det om vansker med å uttrykke seg og å forstå hva som blir sagt. De større barna kan i tillegg ha semantiske språkvansker, som vi har sett nærmere på. Det kan være at de glemmer ord, som de vet hva betyr, eller at de vet hva de vil si, men ikke finner ordene. De får problemer med å svare like raskt som andre barn, og de kan blande sammen ord som betyr lignende ting, som skjorte, genser og jakke. Men ikke alle barn som sliter med semantikken, utvikler emosjonelle vansker. I motsetning til de barna som trekker seg unna med språkvanskene, klarer andre seg helt fint. De kommer unna med det. 

Hvorfor det?

­– Det vet vi ikke ennå, men det hadde vært veldig spennende å forske videre på.

– Men i denne omgangen fant du ut at gener spiller en rolle her?

– Vi vet allerede at språkvansker er arvelige og at det går igjen i familier. Vi har i tillegg i dette prosjektet funnet ut at sammenhengen mellom språk- og internaliserende vansker også kan forklares av faktorer som er felles for søsken i en familie. Så både genetikk og familiemiljø kan være med på å forklare sammenhengen, men dette må vi forske videre på.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse