00:00 - 26. oktober 2018

Polsk håp

Frykten for en autoritær glidning i Europa, bort fra demokratiske og liberale idealer, hviler i betydelig grad på utviklingen i Polen. For det første er dette det suverent største landet hvor rettsstatens og medienes uavhengighet er truet. For det andre har den polske opposisjonen reell mulighet til å vinne neste års valg. En eventuell polsk kursendring er ikke bare gledelig i seg selv, men innebærer også at det blir enklere for EU å legge press på den autoritære regjeringen i Ungarn.

Forrige helgs regional- og lokalvalg i Polen kan betraktes som en forsmak på det avgjørende parlamentsvalget til neste år. Her fikk det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS en fremgang på fem prosent fra 2014, men endte likefullt med bare ⅓ av stemmene. En koalisjon bestående av den liberale Borgerplattformen og noen småpartier, klarte nesten 25 prosent. En potensiell alliert, Det polske folkepartiet, fikk 16,6 prosent. Følgelig kunne opposisjonen feire at de to ledende anti-PiS-partiene fikk nesten 10 prosent mer enn dagens regjeringsparti.

Det er likevel altfor tidlig å feire. Folks politiske preferanser er annerledes på lokal- enn riksplan, og hvis man betrakter meningsmålingene for det siste, er PiS sterkere, med rundt 40 prosent. Slik valgordningen fungerer, kan det være nok til å beholde makten.

Samtidig fortsetter EU den juridiske kampen mot PiS, særlig rettet mot deres angivelige forsøk på å bytte ut landets dommerstand med regjeringstro kandidater gjennom en kraftig senkning av pensjonsalderen. Da EU-domstolen i en midlertidig forføyning forrige fredag krevde at Warszawa måtte stanse implementeringen av de nye pensjonsreglene, kom de nyslåtte pensjonistene faktisk tilbake på jobb mandag. Selv om det er uklart hvorvidt den polske regjeringen vil føye seg på sikt, regnes dette rettslige skrittet fra EUs side som banebrytende blant jurister.

PiS-velgere er strengt tatt ikke veldig opptatt av at regjeringen skal kontrollere domstoler og medier. Derfor vil PiS fortsette å fremstille konflikten med EU som en kamp mot liberale krefter som angivelig ønsker å oversvømme landet med innvandrere. Frem mot neste års valg vil partiet også få støtte fra horder av nettroll, betalt av autoritære krefter i flere land, som innser at et PiS-nederlag kan føre til et tilbakeslag på bredere front.

Gitt EUs begrensede muligheter til å snakke direkte til borgerne, står den polske opposisjonen overfor en enorm oppgave, hvis utfall kan påvirke hele Europa.

SIJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse