08:47 - 02. november 2018

Øl, øl og mindre øl…

Det kan bli dyrt for dem som vil slukke klimasorgene i en halvliter.

Flere om dråpene: Klimaendringer påvirker den globale produksjonen av bygg, forskere har beregnet en nedgang på 3–17 prosent – og det vil i sin tur påvirke verdens ølproduksjon. Foto: Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Et aspekt ved klimaendringene har det vært overraskende lite oppmerksomhet rundt: nemlig hvilken konsekvens klimaendringene får for fremtidens ølproduksjon.

La oss begynne med litt basal øl-botanikk: Øl er pur botanikk som er fortynnet med litt vann. Ifølge den tyske renhetsloven som ble innført i Bayern i 1516, skal øl kun brygges av malt, humle og vann. Norge var det siste land i verden som opphevet renhetsloven, noe vi ironisk nok var pålagt å gjøre av EU. Fremdeles er det mange bryggerier som frivillig følger loven. Men tilbake til ølet: Den kostnadsdrivende ingrediensen i øl er malt. Malt er laget av korn som har spirt, slik at stivelsen i kornet kan omdannes til sukker. Sukker kan i motsetning til stivelse, omdannes til alkohol, og akkurat det er faktisk litt av et triks, for næringen i alle frø er stivelse. Det frøet som er den beste i klassen til dette er bygg, fordi bygg har en ekstra porsjon enzymer som kan omgjøre stivelse til sukker.

Det forskerne i denne rykende ferske artikkelen fra Nature Plants har gjort, er å analysere hvordan verdens produksjon av bygg blir påvirket av forskjellige modeller for økt varme og ekstremtørke. De kobler videre produksjonsendringer med en global økonomisk modell for å evaluere hvordan dette påvirker verdens ølproduksjon og konsum. De fant at den globale produksjon av bygg ville reduseres med 3-17 prosent etter hvor alvorlig tørke og ekstremvarmen blir. Utslagene på hvordan klimaet påvirker dyrking av bygg har store regionale forskjeller. I tropiske områder som Sentral- og Sør-Amerika gikk produksjonen dramatisk ned, mens lenger nord som i USA og nord-Kina økte produksjonen markant, men økningen var likevel ikke nok til å hindre at verdens totale produksjon gikk ned.

Annonse