00:00 - 26. oktober 2018

Mørkemann, mørkemann, hvor er du?

Amerikas svaiende pinsevenner og soulsyngende baptister, de kjenner vi. Men våre egne kristenkonservative, de som stiftet Kristelig Folkeparti, kjenner vi dem? Og har de barnebarn og oldebarn nok til å stanse venstresvingen?

Menneskefiskere: Knut Arild Hareide holdt det første overtalelsesmøtet her 15. oktober. NRKs Magnus Takvam måtte stå utenfor døren, under sitatet fra Jeremia. Her er harepus på vei inn for å hente barna til søndagsskolen i andre etasje. «Fellesskap for menneskefiskere» er slagordet til Bergens Indremisjon, som driver Betlehem.

Hør mer om KrF forunderlige historie på Morgenbladets podkast

Land! Land! Land! Hør Herrens ord!

Skiltet over døren til Betlehem styrker oss i troen på at målet er nådd: Her i Indremisjonens store sal på Nøstet i Bergen er vi i hulen til de sagnomsuste «mørkemennene på Vestlandet». Harepus er kommet for å hente barna opp til søndagsskolen i andreetasje. Et femtitalls voksne blir igjen i salen nede.

Annonse