Annonse
08:29 - 05. oktober 2018

Høy utdannelse, lav vekt

Kroppen er ikke klasseløs, selv om bevisstheten er det. 

Klassefest: Løsnegler og hurtigmat i Ayia Napa, Kypros. Sosiologer ser på hvordan klassetilhørighet påvirker kroppsidealer, matpreferanser og sportsaktiviteter. Foto: Louis Quail/Getty Images
Annonse

Er klasse fortsatt et viktig begrep? Nei, mener mange: Ikke bare har vi sett fraværet av en revolusjonær, «klassebevisst» arbeiderklasse i møte med økende ulikhet og tilspissede interessemotsetninger, men også klassestemmegiving og klasseidentifikasjon har taktfast avtatt over tid.

Som motsvar har en rekke sosiologer vist at selv om klasse ikke aktivt anvendes som identitetsmarkør, er klasse fortsatt virksom i å forme livssjanser, om enn gjennom prosesser som ikke er oss bevisst. I forlengelsen av Pierre Bourdieus teorier om hvordan klasse- og dominansforhold er grunnleggende kroppsliggjorte, har Dieter Vandebroeck bidratt med banebrytende forskning om hvordan kroppen skal forstås i sosiologien. Kroppen er både et produkt av sosial ulikhet og en viktig kilde til hvordan klasseforskjeller reproduseres i samfunnet, mener Vandebroeck.

I boken Distinctions in the Flesh. Social class and the embodiment of inequality studerer han klasseforskjeller i tilnærminger til kroppslig praksis. Vandebroeck avdekker hvordan klassene er systematisk forskjellige i sine kroppsidealer, dietter, matpreferanser og sportsaktiviteter. Klassene har med andre ord forskjellige måter å forholde seg til og bedømme kroppen på.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse