Annonse
08:29 - 05. oktober 2018

Høy utdannelse, lav vekt

Kroppen er ikke klasseløs, selv om bevisstheten er det. 

Klassefest: Løsnegler og hurtigmat i Ayia Napa, Kypros. Sosiologer ser på hvordan klassetilhørighet påvirker kroppsidealer, matpreferanser og sportsaktiviteter. Foto: Louis Quail/Getty Images
Annonse

Er klasse fortsatt et viktig begrep? Nei, mener mange: Ikke bare har vi sett fraværet av en revolusjonær, «klassebevisst» arbeiderklasse i møte med økende ulikhet og tilspissede interessemotsetninger, men også klassestemmegiving og klasseidentifikasjon har taktfast avtatt over tid.

Som motsvar har en rekke sosiologer vist at selv om klasse ikke aktivt anvendes som identitetsmarkør, er klasse fortsatt virksom i å forme livssjanser, om enn gjennom prosesser som ikke er oss bevisst. I forlengelsen av Pierre Bourdieus teorier om hvordan klasse- og dominansforhold er grunnleggende kroppsliggjorte, har Dieter Vandebroeck bidratt med banebrytende forskning om hvordan kroppen skal forstås i sosiologien. Kroppen er både et produkt av sosial ulikhet og en viktig kilde til hvordan klasseforskjeller reproduseres i samfunnet, mener Vandebroeck.

I boken Distinctions in the Flesh. Social class and the embodiment of inequality studerer han klasseforskjeller i tilnærminger til kroppslig praksis. Vandebroeck avdekker hvordan klassene er systematisk forskjellige i sine kroppsidealer, dietter, matpreferanser og sportsaktiviteter. Klassene har med andre ord forskjellige måter å forholde seg til og bedømme kroppen på.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.