15:30 - 05. oktober 2018

Én frist for alle forskere

Fra nyttår kommer ikke Norges forskningsråd lenger til å lyse ut midler jevnlig i løpet av året. Det vil gi færre, men bedre søknader, håper direktør John-Arne Røttingen. Det vil gjøre livet vanskeligere for alle, frykter forsker Knut Holtan Sørensen.

Effektiviserer: Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen, vil ha inn alle søknader om forskningsmidler samtidig. 10. april 2019 er datoen alle forskere bør notere seg.Foto: Hallgeir Vågenes / VG / NTB Scanpix Hallgeir Vågenes/VG/NTB scanpix

En av de største finansieringskildene til norsk forskning er Norges forskningsråd, som får midler fra departementene for å gi dem videre til de beste forskningsprosjektene. Utlysningene av midler er fordelt på fire hovedsøknadsfrister i løpet av året. Men 1. januar legges søknadssystemet radikalt om.  Forskere skal ikke lenger søke om midler direkte til ulike forskningsprogrammer i løpet av året. Neste år skal alle søknader om midler fra forskningsprogrammer eller fri prosjektstøtte sendes inn til samme frist – 10. april.

Målet er å sikre at gode prosjekter ikke faller mellom flere stoler, ifølge John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. I stedet for å bare bli vurdert opp mot én programutlysning, vil hver søknad vurderes opp mot flere mulige finansieringskilder. En søknad kan også være aktuell for finansiering fra flere programmer.

– Vi vil prøve å identifisere finansieringsmuligheter for alle prosjektideer, sier han.

Annonse