00:00 - 05. oktober 2018

Vil ikke lage overskrifter

Jeg vil ikke være en sånn politiker som reagerer bare for å reagere, sier Khamshajiny Gunaratnam, som har vært med å lage Aps nye integreringspolitikk.

Bakgrunn mangler: Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam vil gjerne at vi tar bilder foran veggmaleriet av arbeiderbevegelsen i Oslo Rådhus. Metodene vi brukte for å løfte arbeidere og kvinner, skal vi bruke for løfte innvandrere, forklarer hun. Men Morgenbladets portrettmal har ikke rom for optimistiske veggmalerier.
Annonse