00:00 - 07. september 2018

Tidenes oppdagelse

NTNU-forskere gir oss ny innsikt i hvordan hjernen behandler tid.

Fra rom til tid: May-Britt og Edvard Mosers forskergruppe har nylig presentert et gjennombrudd i forskningen på tidssans. Foto: Ned Alley /NTB scanpix

«Hva er tiden? En hemmelighet – vesensløs og allmektig. En betingelse for fenomenverdenen, en bevegelse sammenkoblet og blandet med kroppenes eksistens i rommet og deres bevegelse. Men ville det være noen tid hvis det ikke var noen bevegelse? … Er tiden en funksjon av rommet? Eller omvendt? Eller er de identiske?»

Tiden har fascinert og forført mennesker til alle tider. Sitatet over er hentet fra Thomas Manns Trolldomsfjellet fra 1924, en roman der fenomenet tid er et sentralt omdreiningspunkt. Gang på gang vender forfatteren tilbake til disse refleksjonene om hva tid er, hvordan vår opplevelse av tid er så bøyelig og hvordan tiden kan sees i sammenheng med begreper som rom, bevegelse og forandring. 
 

Det var et stort øyeblikk for norsk vitenskap da Edvard og May-Britt Moser ble tildelt Nobelprisen i 2014 for sitt arbeid med stedsansen. I studier av systemet som populært er blitt kalt «hjernens GPS», har Moser-gruppen kartlagt spesialiserte hjerneceller som registrerer informasjon om vår posisjon i rommet. Men et sprang i forskningstema fra rom til tid er ikke så langt, skal vi tro Thomas Mann.

Annonse