00:00 - 21. september 2018

Exit jernburet

Påtvungne lederkurs i mangfoldstrening har ingen effekt.

Foregangskvinne: Da Ursula Burns ble administrerende direktør i Xerox i 2009, var hun første afroamerikanske kvinne som ledet et selskap på Fortune 500-listen. Her er hun i møte med blant andre Barack Obama, en annen afro-amerikansk pioner, i Washington i 2014. Artikkelen «Rage against the Iron Cage» presenterer forskning på tiltak for å øke andelen kvinner og etniske minoriteter i lederstillinger. Foto: Win McNamee/Getty Images

Tiår med forskning på diskriminering i ansettelsesprosesser – i Norge, Europa og USA – har vist at etniske minoriteter møter barrierer på terskelen til arbeidslivet. Vi vet imidlertid langt mindre om hvilke tiltak som virker for å øke representasjonen av underprivilegerte grupper. Det kan ha å gjøre med at mange samfunnsforskere er mer opptatt av å dokumentere urettferdighet enn å bidra til utviklingen av konstruktive løsninger. Eller det kan skyldes en blind tro på at alle gode tiltak vil ha positive virkninger, slik at forskning på effekter oppfattes som mindre viktig.

Nyere amerikansk forskning kan tyde på at vi i så fall forregner oss kraftig. I artikkelen «Rage against the Iron Cage», publisert i det ledende sosiologitidsskriftet American Sociological Review, presenterer Frank Dobbin, Daniel Schrage og Alexandra Kalev resultatene fra et omfattende forskningsprosjekt om effekter av tiltak for å øke andelen kvinner og etniske minoriteter i lederstillinger i det amerikanske arbeidslivet.

Forskerne har fulgt 816 bedrifter i en 30-årsperiode. De dokumenterer hva slags tiltak bedriftene har iverksatt for å øke representasjonen av ulike grupper i lederstillinger, og matcher denne informasjonen med data om utviklingen av den faktiske sammensetningen av ledere i samme periode. Tiltakene er delt inn i fire hovedkategorier: Opplæring i mangfoldsledelse, åpenhet i prosesser knyttet til rekruttering og promotering, minimering av mellomlederes skjønnsutøvelse og monitorering av hvordan sammensetningen av arbeidsstokken utvikler seg over tid.

Annonse