09:10 - 07. september 2018

4 ting du må vite om Harald Stanghelle

«Slutter i Aftenposten», tvitret han tirsdag, og ga Schibsted frisk refs i det samme. Vi møter ham i håp om mer.

Levemann: – Jeg er en av dem som «tilstår at jeg har levet», sier Harald Stanghelle, men det som forbauser oss mer, er at han giftet seg inn i Gerhardsenslekten.

– At du slutter i jobben som redaktør i Aftenposten er ikke så forunderlig, siden du er blitt 62 år. Men at du benytter anledningen til å kritisere Schibsted offentlig, det var forfriskende. Konsernet sulteforer Aftenposten?

– Aftenposten er ikke sulteforet, men jeg har gitt uttrykk for at det er et sprik mellom Aftenpostens rammevilkår og det Schibsteds ledelse liker å snakke om ved festlige anledninger, nemlig satsingen på kvalitetsjournalistikk. Jeg har tidligere påpekt det direkte overfor ledelsen i Schibsted og skriftlig i brev til konsernsjefen. Jeg har pekt på to tall: Vi har nedbemannet med 118 i redaksjonen de siste seks årene. I de samme årene har vi sørget for 874 millioner i overskudd fra Aftenposten til Schibsted. Medie-Norge har vært i krise, ja, men de to tallene sett sammen er for meg talende.

– Hva har konsernsjef Rolv Erik Ryssdal svart?

Annonse