00:00 - 31. august 2018

Veggmalerier mot ulikhet?

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, mener at man må være oppmerksom på begrensningene i rene områdeløft.

Visuelt: Områdeløftet har gjort Tøyen til et av Norges største utegallerier.

Da det ble bestemt at Munchmuseet skulle flyttes fra Tøyen i 2013, ble det samtidig igangsatt et femårig såkalt områdeløft for Tøyen, som skulle gjøre levekårene i nabolaget bedre. 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) forteller at man i dag ikke lenger snakker om et områdeløft på Tøyen, men et områdeløft i hele bydel Gamle Oslo. I løpet av høsten skal en ny områdesatsing, som skal gjelde fra 2019 til 2026, klargjøres og undertegnes.

– Målet er noe av det samme som vi generelt har på områdesatsing, og det er at man skal ha gode, trygge nærmiljøer, styrke det forebyggende arbeidet, bidra til bedre levevilkår og inkludering. Det er liksom 17. mai-talen, sier Marianne Borgen.

Annonse