00:00 - 17. august 2018

Pst, pass på internett

Vi kan ha så tykke betongvegger vi vil, men det hjelper ikke om fienden angriper via fiberoptisk kabel. PST-sjef Benedicte Bjørnland vil vri beredskapsdebatten. 

To tanker i hodet: Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringens beredskapsarbeid for andre gang i mai, har debatten kretset rundt sikring av fysiske objekter. PST-sjef Benedicte Bjørnland ønsker at cybertrusler skal prioriteres litt høyere.

Så begynner blodtåken å legge seg etter Sandberg-saken. Men hva har den egentlig vist om beredskapssituasjonen?

I de siste trusselvurderingene fra Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har man begynt å bekymre seg for angrep som er mye mer ulne enn før. «I 2018 forventer vi at enkeltpersoner blir forsøkt rekruttert som kilder og agenter», meldte tjenesten i januar. Hovedmålet er ofte å «skape mistro til offentlige uttalelser og til media, og svekke tilliten til myndighetene og deres legitimitet».

Påstandene om Per Sandberg og Bahareh Letnes har til nå vært langt mer alvorlige enn noen har dokumentert eller godtgjort. Men hvordan skal offentligheten forholde seg til den tvilen som kan oppstå, når det i det hele tatt blir spekulert i at nasjonen kan stå overfor alvorlige trusler fra fremmede makter?

Annonse