00:00 - 17. august 2018

Pst, pass på internett

Vi kan ha så tykke betongvegger vi vil, men det hjelper ikke om fienden angriper via fiberoptisk kabel. PST-sjef Benedicte Bjørnland vil vri beredskapsdebatten. 

To tanker i hodet: Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringens beredskapsarbeid for andre gang i mai, har debatten kretset rundt sikring av fysiske objekter. PST-sjef Benedicte Bjørnland ønsker at cybertrusler skal prioriteres litt høyere.
Annonse