10:19 - 26. august 2018

Nå skal hun finne ut om skolens yngste har det bra

Byråd Inga Marte Thorkildsen vil for første gang måle hvordan de minste egentlig har det i skolen. Hun varsler en ny skolekultur. Det viktigste er at lærerne er snille.

Tar grep: Byråd Inga Marte Thorkildsen ser alvorlige problemer med dagens tilbud til seksåringene, også i Oslo, og det sier hun byrådet nå tar tak i.

Da vi tidligere i år snakket med byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, om diskusjonen om ytringsfrihet i Osloskolen, spurte vi også:

– Er det til barns beste å begynne i hardkjøret i Osloskolen når de er fem–seks år?

– Nei, jeg tror ikke det, svarte Inga Marte Thorkildsen, skolebyråd den gang.

Annonse