00:00 - 10. august 2018

Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk?

Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. 

Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Illustrasjonsfoto: Getty Images

– Hva er delirium?

– En akutt forvirringstilstand. Det vil si at man får en raskt endret mental funksjon i forbindelse med annen sykdom, for eksempel en lungebetennelse eller etter en operasjon. Man får påvirket bevissthetsnivå, og dårligere oppmerksomhet. Gjerne vet man ikke helt hvor man er, og man husker kanskje ikke hva som har skjedd. Noen får også vrangforestillinger eller hallusinasjoner.

– Det skjer altså utelukkende i forbindelse med andre sykdommer eller operasjoner?

Annonse