00:00 - 10. august 2018

Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk?

Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. 

Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Annonse