00:00 - 10. august 2018

Forskere i kampsonen

Popularisering av forskning kan komme med en høy pris for dem som står bak.

Æresdrap: Fire tusen mennesker møtte opp i minnegudstjenesten til Fadime Sahindal, som ble skutt av sin far i Uppsala i 2002. Unni Wikans bøker om norsk integrasjonspolitikk og om drapet bidro sterkt til å sette æresdrap og bredere integrasjonsspørsmål på dagsorden. Foto: Björn Larsson Ask / Svenska Dagbladet / NTB Scanpix

Å delta i offentligheten er risikabelt. De som stikker hodet ut, kan selvsagt oppnå makt og anerkjennelse, og deres synspunkter kan få innflytelse på samfunnsutviklingen. Men avhengig av tema, hvor spissformulert en våger å uttrykke seg og bakgrunnsfaktorer som kjønn og etnisk bakgrunn, kan offentlig deltagelse komme med en høy pris.

For forskere kan offentlig deltagelse være et særlig tveegget sverd. Popularisering av forskning gjør resultatene kjent utenfor akademiske sirkler og kan stimulere til debatt og politikkutvikling. Samtidig kan popularisering bidra til at viktige nyanser forsvinner og i noen tilfeller føre til svekket autoritet eller isolasjon, især hvis konklusjonene bryter med rådende konsensus i fagmiljøene.

Iblant lever dessuten forskningen sitt helt eget liv: Når forskning blir kjent utenfor de akademiske deloffentlighetene, kan både resultater og konklusjoner få en helt annen innpakning enn forskeren opprinnelig hadde sett for seg. Dette er ikke minst en fare for antropologisk forskning som bygger på langvarig feltarbeid i småsamfunn eller blant subgrupper, der nettopp innpakningen – den bredere konteksten som menneskers livsførsel må forstås i lys av – er en grunnleggende del av analysen.

Annonse