16:58 - 02. august 2018

Faktisk.no mener Morgenbladet-kronikk er «faktisk helt feil»

Kronikkforfatter Hanne Weisser er uenig i faktasjekktjenestens konklusjon. 

Står på sitt: Hanne Weisser mener fedre reelt sett har rett til mer permisjon enn mødre. Foto: Privat

I Morgenbladet 13. juli skrev Hanne Weisser kronikken «For barnets skyld, tenk på mor». Saken ble hyppig delt i sosiale medier, og er en av Morgenbladets mest leste i 2018. Hun var også på Dagsnytt atten 26. juli for å diskutere saken mot Bente Rognan Gravklev, debattredaktør i Dagsavisen, som hadde skrevet et tilsvar til Weisser

Weisser hevder at de nye permisjonsreglene som ble vedtatt i Stortinget i begynnelsen av juni innebærer at «politikerne har gitt far rett til mer permisjon enn mor». 

Umiddelbart etter fødselen har fedre en lovfestet rett på to uker permisjon, mange med full lønn, som ikke trekkes fra deres lovpålagte kvote på 15 uker. Den samme tidsperioden er også mødrene i permisjon, men dette inngår i deres kvote. Derfor mener Weisser fedre har rett til 17 uker, mot mors 15 uker. 

Morgenbladet, 13. juli 2018.

I en dagfersk gjennomgang gjort av faktasjekktjenesten Faktisk.no, vises det til Nav.no. Der står det at de to ukene med fedrepermisjon som far har rett på etter fødselen, ikke er en del av foreldrepengeperioden. Derfor velger faktasjekktjenesten å se bort fra disse to «når vi skal sammenligne mor og fars permisjonstid etter lovendringen», og konkluderer med at Weissers påstand om at fedrene har rett til mer permisjon enn mødrene er «faktisk helt feil». 

Hanne Weisser mener Faktisk.no formelt sett har rett, men er ikke enig i deres konklusjon. 

– Reelt sett har fedre rett til mer permisjon enn mødre. Fedre har to uker lovfestet rett til permisjon etter fødselen, og de aller fleste tar denne permisjonen, og mange får også lønn, sier hun til faktasjekktjenesten. 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse