10:18 - 02. september 2018

Erna Solbergs trussel om 43 timers arbeidsuke

Audun Lysbakken og Mette Nord gir en feilaktig fremstilling av statsministerens utspill.

Statsminister Erna Solberg vil at folk skal jobbe mer i Norge. SV-leder Audun Lysbakken kaller det «skremselspropaganda». Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

Erna Solbergs (H) pressekonferanse under Arendalsuka ledet til sterke reaksjoner. Der tok Solberg for seg det hun beskriver som «hovedutfordringene knyttet til arbeidsliv, knyttet til økonomien og utviklingen fremover».

Én av de langsiktige utfordringene Solberg nevner er den forventede økningen i velferdsutgifter, blant annet som et resultat av den såkalte «eldrebølgen». De forventede utgiftene må sees i sammenheng både med det faktum at «veksten i produktivitet [har] vært klart svakere enn tidligere» og at «aktiviteten i olje- og gassnæringen om noen år ikke kommer til å være samme motor for økonomien vår».

Økt arbeidsinnsats. Det skapes dermed et økende gap mellom forventede inntekter og utgifter. Mens trygd og pensjon utgjør den største utgiftsposten, legger Solberg vekt på at «hovedinntekten av skatteinntekter er å beskatte arbeidskraft».

Annonse